235/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 52 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 670/1997, seuraavasti:

52 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen otettavaksi käyttöön tämän asetuksen säännöksistä poiketen

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä myöntää luvan sellaisen ajoneuvoyhdistelmän ottamiseksi käyttöön, joka poikkeaa 26 §:n 2 momentin kääntyvyyttä koskevasta säännöksestä, jos yhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia ja poikkeus on vain vähäiseltä osin tarpeen.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää luvan sellaista mallia olevan traktorin, moottorityökoneen ja maastoajoneuvon ottamiseksi käyttöön, joka poikkeaa 20 §:n akselille ja telille kohdistuvia massoja, 21 §:n kokonaismassaa, 24 §:n 1 momentin pituutta, 25 §:n 1 momentin korkeutta ja 2 momentin leveyttä sekä 29 §:n 1 momentin traktorin ja moottorityökoneen leveyttä koskevista säännöksistä.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää elokuvantekoon tai tutkimustyöhön liittyvään toimintaan poikkeuksen 37 §:n 2 momentin säännöksestä.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää poikkeuksen 4 a luvun säännöksistä muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröidylle tai käyttöön otetulle ajoneuvolle. Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa ehtoja, joilla poikkeuslupa myönnetään. Ministeriö antaa tarkemmat säännökset poikkeusluvan voimassaoloajasta ja tarvittessa muista ehdoista sekä poikkeusluvan myöntämisen edellytyksistä.

5. Ministeriö voi myöntää rallikilpailuihin osallistuvalle ajoneuvolle poikkeuksen 17 §:n 5 momentin säännöksestä.

6. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen 20―26 §:n säännöksistä siltä osin kuin sen myöntäminen ei 1―4 momentin nojalla kuulu ajoneuvohallintokeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.