139/1998

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/1986) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 135/1987 ja 1240/1992, seuraavasti:

3 §

Oikeusministeri ratkaisee:

1) vankeinhoitolaitosta koskevat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä ne asiat, joista on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto;

2) rangaistuslaitoksen määräämisen avolaitokseksi;

3) yleisohjeet vankien laitoksiin sijoittamiseksi;

4) vankien palkkauksen, työ- ja käyttöra-hojen sekä ruokailu- ja ylläpitomenoista van- geilta perittävän korvauksen perusteet;

5) päätösvallan siirtämisen laitoksen johtajille silloin, kun se lain tai asetuksen mukaan on mahdollista;

6) kriminaalihuoltotyöhön myönnettävien määrärahojen jaon.

Oikeusministeri voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan vankeinhoito-osaston virkamiehen ratkaistavassa asiassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.