1395/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Maatalouden tutkimuskeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion laitos.

2 §
Tutkimuskeskuksen tehtävät

Maatalouden tutkimuskeskus edistää toimialallaan maatalous- ja elintarviketuotannon sekä elintarviketalouden kilpailukykyä, maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisän elinympäristön säilyttämistä päämääränä kestävä kehitys.

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ja välittää ensi sijassa soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa maa- ja elintarviketalouden kehittämiseksi sekä osallistua teknologian kehittämiseen ja siirtoon alan yrityksille. Tutkimuskeskus toimii yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.

Tutkimuskeskukselle voidaan antaa myös muita laitokselle soveltuvia tehtäviä siten kuin asetuksella säädetään.

3 §
Johtokunta

Maatalouden tutkimuskeskuksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4 §
Lahjoitusten vastaanottaminen

Maatalouden tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

5 §
Sopimusten tekeminen

Maatalouden tutkimuskeskus voi tehdä sopimuksia toimintaansa soveltuvien tehtävien ja toimialaansa koskevien tutkimusten suorittamisesta sekä yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

6 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-kuuta 1998.

Tällä lailla kumotaan maatalouden tutkimuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (1158/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 198/1997
MmVM 14/1997
EV 217/1997

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.