1224/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 45 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/1986) 45 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksissa 819/1992, 1240/1992 ja 1052/1994, seuraavasti:

45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) apulaisjohtajalla, osastonjohtajalla ja hallintopäälliköllä korkeakoulututkinto taikka vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

3) talousjohtajalla, talouspäälliköllä, vartiopäälliköllä, notaarilla, kamreerilla ja apulaiskamreerilla korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto taikka vankeinhoidon jatkotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

4) psykologilla laillistetun psykologin oikeus;

5) opinto-ohjaajalla korkeakoulututkinto;

6) sosiaalipäälliköllä ja sosiaalityöntekijällä ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on hankittu riittävä sosiaalityön koulutus, sosiaalihuoltajan tutkinto tai vastaava Svenska social- och kommunalhögskolan nimisessä Helsingin yliopiston yksikössä suoritettu tutkinto taikka sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mu- kaan korkeakoulussa järjestetyn pätevöity-miskoulutuksen suorittaminen vuoden 1992 loppuun mennessä;

7) apulaisvartiopäälliköllä vankeinhoitotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto taikka muu tutkinto sekä työsiirtolan päälliköllä ja ylivartijalla vankeinhoitotutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto;

8) vanhemmalla ja nuoremmalla vartijalla sekä työsiirtolan apulaispäälliköllä vankeinhoidon perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto; sekä

9) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Henkilö, joka on nimitetty vankilan johtajan, opinto-ohjaajan, sosiaalipäällikön tai sosiaalityöntekijän virkaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, säilyttää kelpoisuutensa tähän tai saman nimiseen muuhun virkaan vankeinhoitolaitoksessa myös tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.