1021/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 4 ja 67 a §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/1969) 4 §:n 1 momentti ja 67 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 70/1997, seuraavasti:

4 §

Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle. Rangaistusmääräysasian ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräyksen antaja on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä.


67 a §

Oikeusrekisterikeskuksen on oikeuskansle- rin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistusten tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat päätösilmoitusten jäljennökset. Rangaistusmääräyksellä tuomituista sakoista lähetetään tiedot valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti valtakunnansyyttäjänvirastolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.