971/1997

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 20 §:n 2 momentti,

muutetaan 15 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 26 a § seuraavasti:

15 §
Asumislisän saamisen rajoittaminen

Jos opiskelija asuu vanhemmaltaan vuokraamassaan tai vanhempansa omistamassa asunnossa, asumislisän määrä on enintään 350 markkaa kuukaudessa. Jos tällainen asunto on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto, opiskelija katsotaan vanhempansa luona asuvaksi eikä asumislisää myönnetä lainkaan.

Kansaneläkelaitos voi antaa tarkempia määräyksiä tämän pykälän soveltamisesta.

26 a §
Takaisinperittävän määrän korotus

Opintotukilain 27 §:n 5 momentissa tar- koitettu korotus on seitsemän prosenttia takaisinperittävästä määrästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt asumislisät muutetaan tämän asetuksen 15 §:n mukaisiksi 1 päivästä tammikuuta 1998. Jos opiskelija ei kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan pyynnöstä selvitä asuntonsa omistajaa tai vuokranantajaa, asumislisä tarkistetaan 15 §:n mukaiseksi samasta ajankohdasta lukien.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.