794/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1036/1994) 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 599/1996, seuraavasti:

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
5 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja talouselämään, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) ylijohtajalla, hallintojohtajana oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) apulaisosastopäälliköllä, neuvottelevalla virkamiehellä, teollisuusneuvoksella, kaupallisella neuvoksella, hallitusneuvoksella, suunnittelujohtajalla ja talousjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) tiedotuspäälliköllä, tietohallintopäälliköllä, tietopalvelupäälliköllä, tutkimuspäälliköllä, ylitarkastajalla, erikoistutkijalla, koulutuspäälliköllä, pääsihteerillä, yritystutkijalla, kaupallisella sihteerillä ja esittelijällä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

7) suunnittelijalla ja tutkijalla korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

8) ylikielenkääntäjällä ja kielenkääntäjällä korkeakoulututkinto sekä viran hoitamiseen tarvittava kieli- ja käännöstaito; sekä

9) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.


Virkojen täyttäminen
6 §

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 5 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainitut virkamiehet.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.