114/1997

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1997 teurastetuista naudoista maksettavasta lisätuesta ja sen hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Euroopan unionin neuvoston 17 päivänä joulukuuta 1996 antaman asetuksen (EY) N:o 2443/96 mukainen tuki myönnetään Suomessa tuottajille maksettavana suorana tulotukena.

2 §

Tuki jaetaan kahteen osaan, jotka ovat tammi-helmikuussa 1997 teurastetuista naudoista maksettava tuki ja maalis-, huhti-, touko- ja kesäkuussa 1997 teurastetuista naudoista maksettava tuki.

Tuki maksetaan kaikista teuraspainoltaan yli 130 kilon painoisista sonneista, hiehoista ja lehmistä. Tuottajan on haettava tukea erillisellä hakemuksella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

3 §

Hakuaika tammi-helmikuussa teurastetuista naudoista alkaa 3 päivänä maaliskuuta 1997 ja päättyy 4 päivänä huhtikuuta 1997. Tuen suuruus näistä naudoista on 250 mk eläintä kohden.

Hakuaika maalis-kesäkuussa teurastetuista naudoista alkaa 1 päivänä heinäkuuta 1997 ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1997. Eläinkohtainen tuen suuruus maalis-kesäkuussa teurastettujen nautojen osalta määräytyy vasta, kun tukeen oikeutettujen nautojen lukumäärä on tiedossa.

4 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 1997 ja se koskee 1.1.1997― 30.6.1997 teurastettuja nautoja.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2443/1996, EYVL N:o L 333, 21.12.1996, s. 2

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.