85/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annetun valtioneuvoston päätöksen 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2 päivänä syyskuuta 1965 annetun valtioneuvoston päätöksen (490/1965) 21 §:n 2 momentin seuraavasti:

21 §

Avustus maksetaan saajan postisiirtotilille. Jos saaja ei ole hakemuksessaan ilmoittanut postisiirtotilinsä numeroa, saajaa on kehotettava ilmoittamaan se kirjallisesti maksattavalle viranomaiselle. Tilin tulee olla saajan käytettävissä oleva valtion postisiirtotili. Tili voi kuitenkin olla saajan yksityinen postisiirtotili tai muu pankkitili silloin, kun kysymyksessä on 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu avustus tai kun avustus maksetaan jo suoritettujen menojen perusteella tai välittömästi suoritettavia menoja varten taikka kun myönnetyn avustuksen kokonaismäärä on enintään 50 000 markkaa. Kunnalle, kuntayhtymälle tai luonnolliselle henkilölle myönnetty avustus maksetaan kunnan, kuntayhtymän tai henkilön ilmoittamalle postisiirtotilille tai muulle pankkitilille.Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 1997.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla maksettaviin valtionavustuksiin sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä enintään 1 päivään huhtikuuta 1997.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1997

Ministeri
Arja Alho

Hallitusneuvos
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.