1046/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatilatalouden kehittämisrahastosta 16 päivänä joulukuuta 1966 annettuun lakiin (657/66) uusi 2 b § sekä 3 §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1307/94), uusi 5 momentti seuraavasti:

2 b §

Asianomainen ministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittanut henkilö tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja toisen valtiontalouden tarkastusviraston nimeämä henkilö.

3 §

Valtioneuvosto voi vastikkeetta luovuttaa maatilatalouden kehittämisrahaston varoilla hankittua maaomaisuutta vesialueet mukaan lukien Metsähallitukselle osaksi luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista tai muille valtion viranomaisille tutkimustarkoituksiin. Valtioneuvosto määrää ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Luovutuksensaaja ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirto- tai lahjaveroa tässä momentissa tarkoitetusta luovutuksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tämän lain 2 b §:n säännöksiä sovelletaan vuoden 1996 lopussa päättyvään tilikauteen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi.

HE 162/1996
MmVM 16/1996
EV 200/1996

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.