1043/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 32 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1199/1994, seuraavasti:

32 §
Siirtymäsäännökset

Valtioneuvosto tarkistaa kumotun opintotukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun opintolainan enimmäiskoron vuosittain 1 päivästä tammikuuta sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson markkatalletusten keskikorko on muuttunut edellisen syys kuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson vastaavasta keskikorosta. Vuoden 1997 alusta enimmäiskorkoa alennetaan lisäksi 0,75 prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.