1037/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Laki opettajankoulutuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1208/93), seuraavasti:

11 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ja velvollisuutta virkavapauteen opiskelua varten ei ole 1 päivästä elokuuta 1994 31 päivään joulukuuta 1999. Vuosina 1994―1999 tapahtuvaa palvelua ei oteta huomioon virkavapauteen oikeuttavaa ja velvoittavaa palvelusaikaa laskettaessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 138/1996
SiVM 17/1996
EV 197/1996

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.