1004/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 40 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa laissa (1067/94), seuraavasti:

40 §

Terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suoritetaan lääkärikoulutuksesta ja yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustan- nuksiin korvausta siten kuin erikoissairaanhoitolain 47, 47 a ja 47 b §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 142/1996
StVM 20/1996
EV 130/1996

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.