599/1996

Annettu Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1036/94) 1 §:n 2 momentti, 3 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 5 §:n 1 momentin 8 kohta seuraavasti:

Ministeriön toiminta-ajatus
1 §

Ministeriön toimialaan kuuluvista asiaryhmistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 23 §:ssä.

Ministeriön toimialan virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön toimialan virastoista ja laitoksista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 23 §:ssä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
5 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


8) tiedotuspäälliköllä, tietohallintopäälliköllä, tietopalvelupäälliköllä, tutkimuspäälliköllä, ylitarkastajalla, erikoistutkijalla, koulutuspäälliköllä, pääsihteerillä, yritystutkijalla, kaupallisella sihteerillä ja esittelijällä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.