454/1996

Annettu Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 §:n 2 momentti seuraavasti:

38 §
Valtionavustus kokeilutoimintaa, erityis- tehtäviä, toiminnan käynnistämistä ja opettajankoulutusta varten

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle suoritetaan ammatillisen opettajankoulutuksen osalta yksinomaan tästä koulutuksesta aiheutuvat todelliset käyttökustannukset ja perustamiskustannuksiksi luettavat laitehankinnat val- tionavustuksena kokonaisuudessaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Helsingin sairaanhoito-opiston ja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opettajankoulutusosastojen valtionavustukseen noudatetaan 1 päivään elokuuta 1997 saakka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 49/96
SiVM 3/96
EV 81/96

Naantalissa 20 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.