353/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 6 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa asetuksessa (627/94), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 b § seuraavasti:

3 b §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat

Ammattikorkeakoulun yksikköhinta koulutuksessa, joka opiskelijan vamman tai siihen rinnastettavan syyn takia edellyttää erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluita, on 50 prosenttia korkeampi kuin yksikköhinta muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

6 §
Oppilasmäärien laskeminen

Tässä pykälässä tarkoitettuja oppilasmääriä laskettaessa oppilas voidaan lukea oppilaaksi enintään niin kauan kuin opiskelu voisi päätoimisesti suoritettuna kestää. Ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija voidaan kuitenkin lukea opiskelijaksi enintään opintojen laajuutta vastaavan ajan. Oppilas voidaan samanaikaisesti lukea oppilaaksi vain yhdessä oppilaitoksessa. Aikuislukion ja lukion aikuislinjan oppilas sekä iltaopetuksena järjestettävää ammatillista koulutusta saava oppilas voidaan kuitenkin lukea oppilasmääriin kahdessa oppilaitoksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Tämän asetuksen 3 b §:ää sovelletaan määrättäessä ammattikorkeakoulujen yksikköhintoja vuodelle 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.