295/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 78 §:n 2 momentti ja 79 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1176/92), sekä

muutetaan 76 §:n 1 ja 2 momentti, 78 §:n 1 momentti ja 79 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

76 §

Oppilaanohjauksen vanhemman lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö:

1) jolla on lukion vanhemman lehtorin virkaan vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut tutkinnossa tai erillisinä opinto-ohjaajan opinnot tai peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinnon taikka opetusministeriön hyväksymät opinnot; tai

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/95) 15 §:n mukaisen maisterin tutkinnon tai kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/78) mukaisen kandidaatin tutkinnon ja siinä tai erillisenä opinto-ohjaajan opinnot.

Oppilaanohjauksen nuoremman lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon ja kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen mukaiset opinto-ohjaajan opinnot;

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen mukaisen kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon oppilaanohjauksen koulutusohjelman mukaan; tai

3) ennen vuoden 1996 toukokuun alkua erilliset opinto-ohjaajan opinnot tai peruskoulun opinto-ohjaajan tutkinnon tai opetusministeriön hyväksymät opinnot.


78 §

Nuoremman lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot virkaan kuuluvissa aineissa, kuitenkin enintään kahdessa aineessa; sekä

3) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot taikka jolla on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.


79 §

Vanhemman lehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) on suorittanut opettajankoulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot siten, että opintojen laajuus yhdessä virkaan kuuluvassa aineessa on vähintään 55 opintoviikkoa, ja jos virkaan kuuluu kaksi tai useampia aineita, lisäksi yhdessä muussa aineessa vähintään 35 opintoviikkoa; sekä

3) on suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot taikka jolla on peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Henkilö, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa valittu opiskelemaan 76 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja opinto-ohjaajan opintoja, on nämä opinnot suoritettuaan kelpoinen oppilaanohjauksen lehtorin virkaan 76 §:n mukaisesti.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.