1398/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetunlain (616/93) 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta sekä

lisätään 3 §:n 2 momenttiin uusi 4 ja 5 kohta seuraavasti:

3  §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa voidaan käyttää:


2) riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään kokeilutoimintaan ja muuhun riistatalouden edistämiseen;

3) metsästysmuseotoiminnan tukemisesta aiheutuviin menoihin;

4) vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden tukemiseen; sekä

5) maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 88/95
MmVM 7/95
EV 116/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.