1316/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 1 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (112/83), seuraavasti:

1  §

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi kirkkohallituksen kanssa sopia, että sen palveluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuomiokapituli on antanut oikeuden toimia pappina tai lehtorina sen palveluksessa, tai diakonissaan, joka hoitaa opetustehtävää päätoimenaan diakonissalaitoksessa, sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voidaan kirkkohallituksen kanssa sopia, millä ehdoilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka on kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palveluksessa tai työssä ulkosuomalaisten keskuudessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on vähintään kahdeksan vuotta toiminut lähetystyössä ulkomailla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Diakonissalaitoksen johtajattarena tai diakonissalaitoksessa päätoimenaan opetustehtävää hoitavana diakonissana toimineella taikka tämän lain voimaan tullessa toimivalla säilyvät ne eläkettä koskevat oikeudet, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 116/95
StVM 14/95
EV 70/95

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.