1096/1995

Annettu Helsingissa 31 päivänä elokuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista 15 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (1258/94) 4 §:n 2 momentin, 6 §:n 1 momentin, 12 §:n 1 momentin, 13 §:n ja valtioneuvoston päätökseen liitteen 1, sellaisena kuin niistä 4 §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti ovat muutettuina 23 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa päätöksessä (412/95), sekä

lisännyt 11 §:ään uuden 8 momentin ja 14 §:ään uuden 2 momentin, seuraavasti:

4 §
Tuen saamisen edellytykset

Peltoalaan perustuvien tukien, kasvihuonetuen ja eläinten lukumäärään perustuvan tuen osalta tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja hallitsee 15 päivänä toukokuuta 1995 omistajana, vuokramiehenä taikka porotilalain (590/69) mukaiseen hallintasopimukseen, testamenttiin tai muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoikeuden nojalla maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen käytettyä peltoa tai kasvihuonetta. Vaikka edellä sanottu ehto ei täyty, broileremojen ja emakoiden eläinkohtaista tukea voidaan maksaa 3 §:ssä tarkoitetuille tuen saajille.


6 §
Kotieläintalouden tuotantotuen määrä

Kotieläintalouden tuotantotukea (markkaa/kilo) maksetaan tuottajalta markkinointiin ostetuista tai kuluttajille suoraan myydyistä tuotteista vuodelta 1995 seuraavasti:

Ulkosaaristo 
maito             1) 
hieho ja sonni, 170-220 kg   1) 
hieho ja sonni, yli 220 kg   1) 
lampaanliha         18,00 
sianliha           3,31 
kananmunat          3,16 
Muu maa 
maito             1) 
hieho ja sonni, 170-220 kg   1) 
hieho ja sonni, yli 220 kg   1) 
lampaanliha         13,81 
sianliha           2,81 
kananmunat          2,56 
Koko maa 
lehmänliha           1) 
broilerin liha        2,25 
kalkkunan ja muun 
siipikarjan liha, 
ei kuitenkaan kananliha   2,69 

1) hiehon- ja sonninlihan, lehmänlihan ja maidon tuotantotuki maksetaan kuukausittain porrastettuna liitteenä 2 olevan taulukon mukaisesti.

11 §
Kasvihuonetuen määrä

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu viljelykausi ei täyty kasvitaudin, tulipalon tai muun vastaavan viljelijästä riippumattoman syyn takia, voi tuen myöntävä viranomainen päättää, että tuki maksetaan hakijalle täysimääräisenä.

12 §
Eläinkohtaisten tukien määrä

Eläin- ja eläinyksikkökohtaista tukea maksetaan tuottajan hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 1995 olevien eläinten perusteella. Emakoiden ja jäljempänä mainittujen siipikarjaemojen osalta tukea maksetaan toukokuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän eläinmäärän keskiarvon perusteella. Hevosten osalta laskenta-ajankohdista päättää maa- ja metsätalousministeriö. Jos eläinmäärä sanottuina ajankohtina on tilapäisesti alentunut merkittävästi, tuki maksetaan vuoden 1994 keskimääräisen eläinluvun mukaan edellyttäen, että tuotanto on jatkuvaa. Tukea (markkaa/eläin) maksetaan seuraavasti:

emolehmät              600 
emakot              1 620 
broileremot            61,20 
kalkkunaemot ja muut siipikarjaemot, 
ei kuitenkaan munivien kanojen emot 90 
vuohet maidontuotantoon      1 200 

13 §
Varastointituen määrä

Tukea maksetaan alueilla A ja B kotimaisten avomaanvihannesten ja omenoiden varastointiin käytettävän varastointitilan perusteella siten, että perusteena on lokajoulukuussa käytössä olevan varastotilavuuden keskiarvo. Tukea (markkaa/kuutio) maksetaan satovuodelta 1995/96 enintään seuraavasti:

Koneellisesti jäähdytetyt varastot 120 
Muut varastot            80 

Tuen kokonaismäärä on enintään 30 miljoonaa markkaa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä olevan enimmäismarkkamäärän, maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen suhteellisesta alentamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tukeen oikeuttavan käytössä olevan varastotilan määritysperusteista.

14 §
Menettelysäännökset

Jos tässä päätöksessä tarkoitettua tukea koskeva hakemus on jätetty hakuajan kuluttua umpeen, voi tuen myöntävä viranomainen päättää, että tuki maksetaan hakijalle, jos myöhästyminen on vähäinen tai siihen on hyväksyttävä syy.


Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 1995 ja sitä sovelletaan vuodelta 1995 maksettuihin tai maksettaviin tukiin.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Liite 1

ALUEJAOT

Alue A


Turun ja Porin läänistä

Alastaro, Aura, Karinainen, Kemiö, Kiikala Koski Tl, Kuusjoki, Lieto, Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Masku, Mellilä, Mietoinen, Muurla, Oripää lukuunottamatta alueeseen B kuuluvaa osaa, Paimio, Perniö, Pertteli, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Somero, Tarvasjoki ja Västanfjärd sekä saaristo-osia lukuunottamatta Dragsfjärd, Halikko, Kaarina, Lemu, Naantali, Parainen, Piikkiö, Sauvo, Särkisalo ja Turku


Alue B


Turun ja Porin läänistä

Askainen, Eura, Eurajoki, Harjavalta, Houtskari, Huittinen, Iniö, Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Kisko, Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki, Korppoo, Kuhmalahti, Kullaa, Kustavi, Köyliö, Laitila, Lappi Tl, Lavia, Luvia, Längelmäki, Merimasku, Mouhijärvi, Mynämäki, Nakkila, Nauvo, Noormarkku, Nousiainen, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Pyhäranta, Rauma, Rymättylä Suodenniemi, Suomusjärvi, Säkylä, Taivassalo, Ulvila, Uusikaupunki, Vahto, Vammala, Vampula, Vehmaa, Velkua, Yläne ja Äetsä sekä Oripään kunnasta luonnonhaittakorvaukseen oikeutettu osa, Dragsfjärdin, Halikon, Kaarinan, Lemun, Naantalin, Piikkiön, Sauvon, Särkisalon, Turun ja Paraisten saaristo-osat


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.