1040/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Asetus lukioasetuksen 106 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 106 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (177/91), ja

muutetaan 106 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

106 §

Lääninhallituksen päätöksestä, joka koskee 44 §:ssä tarkoitettua oppilaan arvostelua ja vuosiluokalta siirtämistä, ei saa valittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.