711/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki meluntorjuntalain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 23 § seuraavasti:

23 §
Rangaistukset

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä tehdystä ympäristörikkomuksesta säädetään rikoslain 48 luvun 3 §:n 2 momentissa.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 20 §:ssä säädetyn kiellon taikka muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 9, 10 tai 15 §:n nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava meluntorjuntarikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.