569/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus opintotukiasetuksen 12 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 12 § seuraavasti:

12  §
Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 8―10 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.