133/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä joulukuuta 1992 ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/92) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (531/93), ja 6 §:n 2 momentin d kohta seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

a) paketti-, kuorma- ja erikoisauton (Nluokat) sekä M1-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 km/h;

b) sellaisen paketti- ja erikoisauton (N1-luokka) sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin, 100 km/h;

c) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, 100 km/h;

d) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 km/h, kuitenkin 100 km/h, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h;

f) mopon (L1-luokka) ja L2-luokan ajoneuvon sekä moottorireen 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä 60 km/h;

g) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin 40 km/h;

h) liikennetraktorin 50 km/h; sekä

i) ajoneuvon, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

2.  Tieliikennelaissa säädetty moottoripyöräilijän, mopoilijan ja moottorikelkkailijan velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:


d) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, voimansiirto- ja sähkönjakelu- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa ja matkustajaa;Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.