1458/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus lukioasetuksen 32 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84) 32 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (689/93), seuraavasti:

32  §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vieraana kielenä voidaan opettaa osalle oppilaista englannin, osalle ranskan, osalle saamen, osalle saksan ja osalle venäjän kieltä. Toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opetus järjestetään peruskoulussa ala- ja yläasteelta alkaneiden oppimäärien mukaan. Saamenkieliselle, romanikieliselle ja vieraskieliselle oppilaalle, jolle opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, opetetaan toisena kotimaisena kielenä suomen kieltä tai ruotsin kieltä.

Opetussuunnitelmaan tulee kuulua valinnaisena aineena psykologia ja vieraita kieliä. Lukiossa, jossa saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valinnaisaineena olla ruotsin kieli tai suomen kieli. Muista valinnaisista aineista päätetään opetussuunnitelmassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.