1207/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1200/92) 1 § ja 2 §:n 2 momentti, sekä

lisätään lain 2 §:ään uusi 3 momentti ja 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Toimiala ja tehtävät
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen palveluyksikkö, jonka tehtävänä on:

1) tuottaa ja julkaista virallista maatilatilastoa;

2) tuottaa maaseutuelinkeinojen tilastointiin ja tietohuoltoon liittyviä palveluja;

3) ylläpitää maaseutuelinkeinorekisteriä;

4) huolehtia Euroopan unionin integroidun hallinto- ja valvontajärjestelmän tietoteknisistä asiantuntijatehtävistä maaseutuelinkeinojen osalta; sekä

5) tuottaa tietohallinnon asiantuntijapalveluja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

2 §

Tietopalvelukeskus hoitaa maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/66) mukaiset rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja perintätehtävät sekä muut tehtävät sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

Tietopalvelukeskus hoitaa interventiorahastosta annetun lain (1206/94) mukaiset rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät sekä muut tehtävät sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty.

3 §

Tietopalvelukeskus voi tuottaa ja myydä palveluja myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ulkopuolisille asiakkaille.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 140/94
MmVM 28/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.