1199/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 32 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

32 §

Kumotun opintotukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun opintolainan enimmäiskoron tarkistaa valtioneuvosto vuosittain 1 päivästä tammikuuta lukien sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla edellisen syyskuun lopussa päättyneen kahdentoista kuukauden jakson pankkien markkatalletusten keskikorko on muuttunut sitä edellisen vastaavan jakson keskikorosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, opintotukilain (28/72) mukaisen opintolainan enimmäiskorko vahvistetaan vuoden 1996 alusta lukien 0,6 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin se markkatalletusten keskikoron muutoksen perusteella olisi.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.