1121/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki asumistukilain 3 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/75) 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 15 §:n 1 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 3 kohta 8 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1079/89) ja 15 §:n 1 momentin 2 kohta 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (755/93), seuraavasti:

3 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä on:


3) ettei ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden  verotettavan varallisuuden määrä viimeksi toimitetussa verotuksessa yhteensä ylitä valtioneuvoston vuosittain vahvistamaa määrää. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa.


15  §

Asumistuen määrä tarkistetaan:


2) jos ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä muuttuu pysyvästi tai jos ruokakunta ottaa alivuokralaisen taikka luopuu alivuokralaisen pitämisestä; taiTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lain 3 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995 tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen. Lain 15 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1995 lukien.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 272/94
YmVM 11/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.