894/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 7 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (13/82) 12 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (402/82), seuraavasti:

12 §

Tämän lain toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Tarkemmat säännökset asiasta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 1994.

Siltä osin kuin tässä laissa tarkoitetut kustannukset ovat vuodelta 1994, niiden suorittamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä ennakosta on säädetty rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:ssä sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 165/94
StVM 24/94

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.