814/1994

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/82) 2 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1993 annetussa asetuksessa (783/93), seuraavasti:

2 §
Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi 35 prosenttia korkotukilainasta perittävästä korosta.

Korkotuen suuruus on kuitenkin enintään niin suuri, että lainansaajan maksettavaksi jäävä korko on vähintään 4,5 prosenttia vuodessa korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994. Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on tämän asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.