781/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Laki sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 4 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (584/86), seuraavasti:

4 a §

Mitä tässä laissa säädetään sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä suoritettavasta päivärahasta, noudatetaan soveltuvin osin myös tartuntatautilain (583/86) 27 §:n 1 momentissa ja ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun m lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun päivärahan osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

HE 65/94
StVM 8/94

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.