573/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/92) 6 §:n 1 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

1. Tieliikennelaissa (267/81) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:

a) poliisimiestä eikä vankeinhoitolaitoksen toimenhaltijaa heidän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;

b) auton tarkastusta suorittavaa katsastusmiestä;

c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa; eikä

d) ammattimaiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henkilöauton tai linja-auton kuljettajaa.


6 a §
Terveydellisistä syistä turvavyön käyttövelvollisuudesta vapautuminen

Vakavista terveydellisistä syistä turvavyön käytöstä vapautetun henkilön on pidettävä näitä syitä koskeva lääkärintodistus ajon aikana mukanaan ja vaadittaessa näytettävä se poliisimiehelle. Todistuksessa tulee olla maininta sen voimassaoloajasta ja seuraava tunnus:

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annettu lääkärintodistus on pätevä myös Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa lääkärintodistusta koskevia määräyksiä ja vahvistaa todistuslomakkeiden kaavan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

ETA-sekakomitean päätöksen N:o 7/94 liite 11: neuvoston direktiivi (91/671/ETY)

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.