154/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 25 ja 35 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 25 §:n 1 momentti ja 35 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (819/92), seuraavasti:

25 §

Vankeinhoito-osasto vahvistaa johtajan työjärjestyksen. Se voi myös tarvittaessa vankilan johtokuntaa sitovasti määrätä, että virkamiesten työjärjestykseen on otettava tietyt määräykset. Niin ikään se voi antaa määräykset siitä, mitä tehtäviä apulaisjohtaja, hallintopäällikkö, talousjohtaja, talouspäällikkö, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari ja virastosihteeri voidaan määrätä hoitamaan omalla vastuullaan. Muutoin vankilan virkamiesten tehtävistä ja virkaan kuuluvasta ratkaisuvallasta määrätään vankilan johtokunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.


35 §

Vankeinhoitolaitoksessa voi olla seuraavia virkoja:


4) suunnittelija, koulutussuunnittelija, psykologi, talouspäällikkö, sosiaalipäällikkö, käyttöpäällikkö, ylihoitaja, kirjastonhoitaja, vartiopäällikkö, tutkija, koulutussihteeri, opinto-ohjaaja, apulaisvartiopäällikkö, opettaja, kamreeri, apulaiskamreeri, notaari, sosiaalityöntekijä, sähköteknikko ja mikrotukihenkilö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.