131/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 47 §:n 2 momentti ja 52 §:n 3 momentti, sekä

lisätään 48 §:ään siitä 11 päivänä elokuuta 1978 annetulla lailla (612/78) kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

47 §

Jos maksuunpannun ennakon kertymä on verotuslain mukaan käytetty verovelvolliselle tai hänen puolisolleen määrätyn veron tai kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi tai se on määrätty hänelle palautettavaksi, sitä ei enää muuteta 46 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen johdosta.


48 §

Ennakon kanto verovuodelta päättyy kaksi kuukautta ennen verotuksen valmistumista.

52 §

Jos ennakko on verotuslain mukaan käytetty verovelvolliselle tai hänen puolisolleen määrätyn veron tai kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi tai se on määrätty hänelle palautettavaksi, ennakkoa ei enää muuteta tässä laissa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelle 1993 maksuunpantuun ennakkoon.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 279/93
VaVM 79/93

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.