1534/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1987 annetun valtion virkamiesasetuksen (723/87) 26 a §:n 3 momentin 1 kohta ja 28 §:n 1 momentin 7 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 26 a §:n 3 momentin 1 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1603/92) ja 28 §:n 1 momentin 7 kohta 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (551/91) seuraavasti:

26 a §

Siitä poiketen mitä 1 ja 2 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, lääninoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, Lahden kaupunginviskaalinviraston, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston ja turvapaikkalautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat vankeinhoitolaitoksen virkoja, tekee kuitenkin ministeriön vankeinhoito-osasto;


28 §

Valtion virkamieslain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja virastoja, joiden yhteydessä on viraston virkamieslautakunta, ovat:


7) liikenneministeriö, tielaitos, merenkulkulaitos, Autorekisterikeskus, Ilmailulaitos ja Valtionrautatiet;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Asetuksen voimaan tullessa lakkaa Posti- ja telelaitoksen yhteyteen määrätty virkamieslautakunta ja siellä vireillä olevat asiat siirtyvät valtion virkamieslain 75 §:n ja tämän asetuksen mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.