1360/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki puolustushallinnon rakennuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Rakennuslaitoksen tarkoitus

Puolustushallinnon kiinteistöjen rakentamis- ja ylläpitotehtäviä varten on puolustusministeriön alainen puolustushallinnon rakennuslaitos (rakennuslaitos).

2 §
Rakennuslaitoksen tehtävät

Rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien rauhanajan ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut. Asetuksella voidaan säätää rakennuslaitoksen oikeudesta tuottaa erityisestä syystä edellä tarkoitettuja palveluja valtion muille virastoille ja laitoksille sekä kunnille.

3 §
Johtokunta

Rakennuslaitoksella on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §
Organisaatio

Rakennuslaitoksessa on keskusyksikkö ja sen alaisia alueyksiköitä siten kuin niistä tarkemmin asetuksella säädetään tai työjärjestyksessä määrätään.

5 §
Maksuperusteet

Rakennuslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

6 §
Asiantuntijan salassapitovelvollisuus

Rakennuslaitoksen asiantuntijana toimivan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta on voimassa mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 §:ssä säädetään.

7 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan erinäisen puolustuslaitoksen hallinnassa olevan omaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta 17 päivänä kesäkuuta 1925 annettu asetus (223/25).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin rakennuslaitoksen virkojen ja tehtävien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen laitoksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

HE 174/93
PuVM 2/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.