1325/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

lisätään 30 päivänä marraskuuta 1990 annetun eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/90) 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

Kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan
1 §

Jos virkaan kuuluu eläintautilain (55/80) täytäntöönpanoon tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastukseen liittyviä tehtäviä, vaaditaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3 a §:n 1 momentin nojalla laillistetulta eläinlääkäriltä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antama todistus siitä, että hän on osoittanut tutustuneensa hyväksyttävästi Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Lainsäädäntöön tutustuminen voidaan osoittaa eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle tai sen määräämälle viranomaiselle joko suullisessa haastattelussa tai kirjallisella kokeella. Haastattelu ja koe ovat eläinlääkärille valinnaisia, ja ne voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston lausunto (378 Y 1223(01))

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.