1208/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki opettajankoulutuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 11 §:ään, sellaisena kuin se on 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (621/88), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

11 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ja velvollisuutta virkavapauteen opiskelua varten ei ole vuoden 1994 elokuun 1 päivästä vuoden 1996 joulukuun 31 päivään. Vuosina 1994, 1995 ja 1996 tapahtuvaa palvelua ei oteta huomioon virkavapauteen oikeuttavaa ja velvoittavaa palvelusaikaa laskettaessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 150/93
SiVM 11/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.