1183/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain (400/78) 5 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (340/80), seuraavasti:

5 §
Säännöllisestä työajasta työehtosopimuksella poikkeaminen

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon taikka kunnallisen työmarkkinalaitoksen taikka sen antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntayhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työehtosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 255/93
HaVM 21/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.