1118/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annettuun lakiin (78/22) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, Euroopan talousalueen sekakomitean päätökset Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjojen ja liitteiden muuttamisesta käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan päätös asiasisällöltään kuuluu.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

HE 317/92
PeVM 10/93
SuVM 2/93

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.