1044/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista annetun liikenneministeriön päätöksen 10 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on muuttanut luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoittajalta vaadittavasta ammattitaidosta ja vakuuksista 27 päivänä helmikuuta 1991 annetun liikenneministeriön päätöksen (441/91) 10 §:n seuraavasti:

10 §

Riittävien taloudellisten voimavarojen osoittamiseksi hakijan, jos on kysymyksessä uusi luvanhakija tai sellainen hakija, jolla on ollut liikennelupa tämän päätöksen voimaantullessa ja jonka hakemus tarkoittaa olemassa olevan kuljetuskaluston lisäämistä, on ennen liikenneluvan saamista asetettava vakuudet, joiden suuruus määräytyy liikenteessä käytettävän ajoneuvomäärän mukaisesti. Vakuutena pidetään raha- tai vakuutuslaitoksen antamaa takaussitoumusta, joka osoitetaan lupaviranomaiselle, ja joka voidaan käyttää liikenneluvan perusteella harjoitetun toiminnan aiheuttamien velvoitteiden täyttämiseen siten kuin takausmiehen edesvastaus-velvollisuuden tarkemmasta määräämisestä annetun asetuksen 3 §:ssä on säädetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna uutena luvanhakijana ei pidetä tuloverolain (1535/92) 24 §:n 1 momentin 1, 4 tai 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla toimintamuotoa muuttanutta kuljetusyritystä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.