995/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetun asetuksen (926/91) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 5 §:n 2 momentti sekä 6 ja 11 § seuraavasti:

1 §
JHTT-tutkinto

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä sellaisten yhteisöjen, joissa niillä on osake-enemmistö tai määräämisvalta, samoin kuin muiden luonteeltaan julkisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista toteamista varten on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHTT-tutkinto). JHTT-tutkinnon sisällöstä määrätään tarkemmin valtiovarainministeriön päätöksellä.


2 §
JHTT-lautakunta ja sen tehtävät

JHTT-tutkinnon järjestämistä varten valtiovarainministeriön yhteydessä on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lautakunta), jonka tehtävänä on:

1) huolehtia siitä, että tutkintoon tarvittavaa koulutusta on saatavilla;


5 §
JHTT-luettelo

JHTT-luetteloon merkitään hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja esittää todistuksen hyväksyttävästi suoritetusta JHTT-tutkinnosta.


6 §
JHTT-tutkintoon hyväksyminen

Oikeus osallistua JHTT-tutkintoon on henkilöllä, jolla on tilintarkastustehtäviin soveltuva korkeakoulututkinto ja joka on päätoimisesti toiminut julkisen talouden ja julkishallinnon tehtävissä vähintään viisi vuotta ja jolla on kokemusta tilintarkastustehtävissä vähintään neljä vuotta.

Edellä 1 momentissa mainituista vaatimuksista poiketen JHTT-tutkintoon on oikeus osallistua myös henkilöllä, joka on 15 vuoden ajan toiminut ammattimaisesti julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus- ja niihin rinnastettavissa tehtävissä.

JHTT-lautakunta hyväksyy hakemuksesta henkilöt tutkintoa suorittamaan. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta.

11 §
Toimintakertomus

JHTT-lautakunnan on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä laadittava kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnastaan. Kertomus on toimitettava välittömästi valtiovarainministeriölle tiedoksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.