959/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Laki yleisistä teistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisistä teistä 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (243/54) 84 §,

sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1981 annetussa laissa (51/81), seuraavasti:

84 §

Kun valtio on tienpitäjänä, kunnan on suoritettava sen alueella olevien paikallisteiden tekemisen ja kunnossapidon kustannuksista, paikallisteillä olevien lauttojen kustannuksia lukuun ottamatta, korvausta valtiolle jäljempänä olevien säännösten mukaisesti.

Kunnilta ei peritä korvausta 1 momentissa mainituista kustannuksista silloin, kun kustannukset aiheutuvat maantien, rautatien, lentokentän tai kanavan tekemisestä tai kunnossapidosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 181/93
LiVM 8/93

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.