786/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1993

Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä lisännyt pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (1607/92) 2 §:ään uuden 3 momentin, 6 §:ään uuden 3 momentin, 7 §:ään uuden 3 momentin ja 17 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

2 §
Pakolainen ja turvapaikanhakija

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoa voidaan järjestää 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ulkomaalaisten lisäksi tilapäisen suojelun tarpeen perusteella Suomen vastaanottamille henkilöille.

6 §
Toimeentulotuki

Henkilölle, jonka vastaanotto järjestetään 2 §:n 3 momentin perusteella ja jolla ei ole väestökirjalaissa (141/69) tarkoitettua kotipaikkaa Suomessa, voidaan myöntää toimeentulotukea edellä 2 momentissa määrätyllä tavalla. Toimeentulotuen mitoittamista koskeva määräaika alkaa maahan saapumisesta.

7 §
Muuttoavustus ja paluumatkakustannukset

Henkilölle, jolle on myönnetty tilapäisen suojelun tarpeen perusteella oleskelulupa voidaan korvata matkakustannukset Suomeen ja paluumatkakustannukset lähtömaahan tai kotimaahan palaamista varten.

17 §
Korvaukset erityiskustannuksista

Suomessa väestökirjalaissa tarkoitettua kotipaikkaa vailla olevan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin kuuluvan henkilön sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata kuntayhtymälle tai muulle palvelujen tuottajalle sopimuksen mukaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1993

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Ylitarkastaja
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.