664/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Laki valtion audiovisuaalisesta keskuksesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan valtion audiovisuaalisesta keskuksesta 16 päivänä tammikuuta 1976 annettu laki (27/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994. Lain 2 §:n 2 momentti tulee voimaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä valtion maksuperustelain (150/92) 14 §:ssä säädetään, jää valtion audiovisuaalisen keskuksen suoritteista perittävistä maksuista 4 päivänä marraskuuta 1977 annettu asetus (785/77) edelleen voimaan 28 päivään helmikuuta 1994, jollei sitä erikseen tätä ennen kumota.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

HE 45/93
SiVM 4/93

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.