630/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (111/92) 8 §:ään uusi 4 momentti ja 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §
Opintolainan valtiontakaus

Valtioneuvosto voi vahvistaa ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärän 2 momentissa säädettyä korkeammaksi.

9 §
Tulojen huomioon ottaminen

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna tulona ei päätoimisesti opiskelevan opintotuen hakijan sitä pyytäessä pidetä lasten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92) mukaista kotihoidon tukea siltä osin kuin se kattaa kotona tai muualla järjestettävästä päivähoidosta maksettavat korvaukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 68/93
SiVM 5/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.