583/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla,

lisätään 21 päivänä joulukuuta 1925 annettuun Suomen Pankin ohjesääntöön (365/25) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun tehtävänsä hoitamiseksi Suomen Pankilla on oikeus määrätä, että talletuspankin, luottolaitoksen ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa toimivan sivukonttorin (varantovelvollinen) on pidettävä Suomen Pankissa korotonta vähimmäisvarantoa, jonka suuruus voi olla enintään 5 prosenttia varantovelvollisella olevan vieraan pääoman määrästä.

Suomen Pankki määrää varannon laskentaperusteet sekä antaa muut 1 momentin soveltamiseksi tarpeelliset määräykset ja ehdot.

Mikäli varantovelvollinen ei ole täyttänyt Suomen Pankin asettamassa määräajassa 1 momentin mukaista velvollisuuttaan, on varantovelvollisen maksettava puuttuvasta varannon määrästä Suomen Pankille vuotuista viivästyskorkoa, jonka suuruus on Suomen Pankin keskuspankkiluotostaan kulloinkin perimän ylimmän koron määrä korotettuna 5 prosenttiyksiköllä.


Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1993.

Lain voimaantullessa varantovelvollisella Suomen Pankissa oleva kassavarantotalletus saadaan lukea varantovelvollisen hyväksi tämän lain mukaista varantoa laskettaessa.

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1965 annettu laki rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa (745/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 66/93
TaVM 20/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.