493/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista 28 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (890/88) 1 §:n 5, 7 ja 10 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (482/91), seuraavasti:

1 §

Valtion virastoja ja laitoksia, jotka voivat tehdä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/88) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen, ovat kaikki ministeriöt, mukaan lukien valtioneuvoston kanslia, sekä seuraavat virastot ja laitokset:


5) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, tilastokeskus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus ja Valtionhallinnon kehittämiskeskus;


7) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Valtion viljavarasto, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, metsähallitus, maanmittaushallitus, Karttakeskus, geodeettinen laitos, maatalouden tutkimuskeskus, maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, metsäntutkimuslaitos, kasvintuotannon tarkastuskeskus ja eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos;


10) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, työttömyysturvalautakunta, tarkastuslautakunta, tapaturmavirasto, Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala, kansanterveyslaitos, lääkelaitos, säteilyturvakeskus ja terveydenhuollon oikeusturvakeskus;Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.