492/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 45 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (819/92), sekä

lisätään asetukseen uusi 45 a §, seuraavasti:

45 a §

Kelpoisuusvaatimuksena lääkärin virkaan on laillistetun lääkärin oikeus ja hammaslääkärin virkaan laillistetun hammaslääkärin oikeus sekä muihin terveydenhuollon virkoihin, että henkilö on suorittanut virkaan soveltuvan tutkinnon ja että hänet on merkitty sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävään luetteloon.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylilääkäriltä, apulaisylilääkäriltä ja vankilapsykiatrilta virkaan soveltuva erikoislääkärin oikeus;

2) ylihammaslääkäriltä:

a) erikoishammaslääkärin tutkinto; tai

b) laillistetun hammaslääkärin oikeus ja sen lisäksi hankittu riittävä käytännön kokemus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta; sekä

3) ylihoitajalta:

a) terveydenhuollon kandidaatin tutkinto (hallinto) ja sen lisäksi terveydenhuollon opistoasteen tutkinto; tai

b) terveydenhuollon hallinnon tutkinto; taikka

c) erikoissairaanhoitajan tutkinto tai vastaava muu opistoasteen tutkinto ja riittävä hallinnollinen kokemus.

Kelpoisuusvaatimuksena evankelis-luterilaisen pastorin virkaan on vakinaisen papin virkaan vaadittava kelpoisuus sekä ortodoksisen pastorin virkaan ortodoksisen kirkkokunnan papin virkaan vaadittava kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksista rehtorin ja lehtorin (ammatilliset aineet) virkaan säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.