302/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus mielenterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveysasetuksen (1247/90) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1133/92), seuraavasti:

3 §

Jollei syytettyä ole määrätty vangittavaksi, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on toimitettava asiakirjat tutkimuksesta vastaavalle lääkärille ja ilmoitus tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta syytetyn asuinpaikkakunnan poliisille, jonka on ilmoitettava tutkimuksen paikasta ja alkamisajankohdasta tutkittavalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.